ලබුනොරුව භික්ෂු වැඩසටහනේ ධර්ම දේශනා

භික්ෂුන් වහන්සේලා 200ක ගේ පමණ සහභාගිත්වයෙන් ලබුනොරුව අරණ්‍ය සේනාසනයේ පසුගිය දිනක පැවැත්වූ වැඩසටහනේ දී අති පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනා 5 ක හොඳ තත්වයේ පටිගත කිරීම් පහතින් ලබා ගන්න. පටිච්චසමුප්පාදය, සතර සතිපට්ථානය ආදී ගැඹුරු දහම් කරුණු මනාව ගලපමින් මේ කරන දේශනා නොබෝ දිනකින්ම බුදු සසුන තුළ නැවත රහතන්වහන්සේලාගේ යුගයක් ඇති වීමට ඉවහල්…